Update “Pandora Polyp”

Deze polyp gebouwd door het Nederlandse bedrijf CAH (Caroussel Holland) zal binnenkort een nieuw leven krijgen op de kermis. Deze attractie van het jaar 1987 die eerst een tijdje onder de eigenaar Leander heeft gereisd is vanaf 2001 in de opslag verdwenen. Deze krijgt nu momenteel een volledige restyle, alles zal in leds voorzien worden. We wensen alvast de gebroeders Straub veel succes toe met hun Pandora Polyp

This polyp built by the Dutch company CAH (Caroussel Holland) will soon get a new life at the fair. This attraction of the year 1987, which first traveled under the ownership of Leander for a while, has disappeared from storage since 2001. This now gets a full restyle, everything will be provided with LEDs. We wish the Straub brothers every success with their Pandora Polyp

Volg de laatste updates van de Pandora Polyp (Click here)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: