Rumor “80m Height Flyman”

Na de 40m hoge Typhoon & 60m hoge Fly Man, zijn er geruchten dat men een 80m hoge versie ervan op de kermis zou willen brengen. in deze thrillride zit je niet in een stoeltje zoals bij een Star Flyer, maar vlieg je werkelijk. Deze attracties zijn dan ook uniek en geschikt voor op de grotere kermissen. Alvast zou het in en uitstappen vlotter moeten kunnen gaan, dit door de pakken al op voorhand aan te doen die men moet aandoen. Zo verliest men geen tijd en kan men snel een nieuwe lading mensen laten vertrekken. Of deze 80m hoge variant er echt zal komen is niet zeker, maar het is alvast wel mogelijk. De toekomst zal het uitwijzen

After the 40m high Typhoon & 60m high Fly Man, there are rumors that an 80m high version of it would like to be brought to the fair. in this thrillride you are not sitting in a chair like with a Star Flyer, but you actually fly. These attractions are therefore unique and suitable for the larger fairs. It should be possible to go in and out of the boat more quickly, by putting on the suits that people have to put on beforehand. In this way one does not lose time and one can quickly have a new load of people leave. Whether this 80m high variant will really come is not certain, but it is already possible. Time will tell

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: