“Reactor” changes ownership

De Reactor van de Nederlandse exploitant Niek Moonen (Toxic) is vanaf 2020 in handen van “All In Events” onder directie van de heer Maurice Bakx. Men bezit ook de “Safari Trip” ride en ook de Hellraiders booster. De booster is een samenwerking met de exploitant Elsinga. Verder heeft “All In Events” ook een groot aanbod vermaakzaken voor jong en oud

Reactor

The Reactor of the Dutch operator Niek Moonen (Toxic) is from 2020 in the hands of “All In Events” under the direction of Mr. Maurice Bakx. They also own the “Safari Trip” ride and also the Hellraiders booster. The booster is a collaboration with the operator Elsinga. “All In Events” also has a large selection of entertainment businesses for young and old

Safari Trip
Hellraiders

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: