New Lunapark in Slovenia 2021

Ook in SloveniĆ« hebben ze de smaak te pakken gekregen in de leisure sector. In 2021 opent men een lunapark die de naam “Ropeland” heeft gekregen. Volgens het concept zie je een kleine achtbaan, darkride en reuzenrad staan. Zo ook een booster en schommelschip. Momenteel is het nog heel magertjes in SloveniĆ«, maar ook hier zal de toekomst verder doorgroeien in de leisure sector. Dit jaar opent het park al met een zelf creation niet mechanische attractie. Vanaf 2021 mogen we dan een echt lunapark verwachten

In Slovenia, too, they have got a taste for leisure time. In 2021, a lunapark is opened which is named “Ropeland”. According to the concept you see a small roller coaster, dark ride and ferris wheel. At the moment it is still very poor in Slovenia, but here too the future will continue to grow in the leisure sector. This year the park opens with a self-creation non-mechanical attraction. From 2021 we can expect a real lunapark

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: