The “Rock-a-Bidule” changes ownership

Continue to travel in Belgium

De “Rock-a-Bidule” van de Belgische exploitant “Timothy Van Gorp” is veranderd van eigenaar. Vanaf heden zijn “Jelle Vandermeersch” en “Jens Vanderlinden” de trotse eigenaars van deze bidule.

The “Rock-a-Bidule” of the Belgian operator “Timothy Van Gorp” has changed ownership. From now on “Jelle Vandermeersch” and “Jens Vanderlinden” are the proud owners of this bidule.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: