The History of “Steve Stappers / Mimi Zeppieri”

De Belgische exploitanten “Steve Stappers” & Mimi Zeppieri. Al jaren een vertrouwd koppel die vanaf dit jaar met de “Techno Power” te zien is, zijn geen onbekenden in de kermiswereld. Tal van unieke attracties waren in de loop der jaren op Belgisch grondgebied onder hun vleugels. We kijken even mee

1990 – 2002 (Skydance)

Deze attractie van de Italiaanse bouwer “Emiliana Lunapark” was in België vanaf 1990 tot 2002

Pictures “Kermisvermaak”

2002 – 2003 (Crazy Beach Polyp)

Deze polyp van de attractiebouwer “ARM” was maar korte tijd in België en is zou nu in rusland ergens aanwezig zijn

2003 – 2006 (Move It 24)

De “KMG” thrillride “Move It 24” was er van 2003 tot 2006. Waar die nu is, is onbekend

2006 – 2009 (Discovery)

Na het vertrek van de “Move It 24” kwam de “Discovery”. Deze attractie is van dezelfde bouwer als de Move It. Deze attractie zou momentéél in Frankrijk rond reizen

2009 – 2011 (Break Dance)

Een “Huss” Break Dance mocht niet ontbreken, gezien Steve graag wat afwisseling heeft, is deze na 2 jaar terug verkocht

2011 – 2012 (Dragon Force)

Deze “Vekoma” superloops was dan ook uniek in België, tot op heden is dit de enigste die ooit in België is geweest

2013 – 2019 (Extazy)

Deze Flipper achtige attractie was gebouwd door het Spaanse bedrijf “Cedercom” intussen is deze verkocht en is nu in Irak

2020 (Techno Power)

Tot slot zijn allernieuwste aanwinst “Techno Power” van de attractiebouwer “Tivoli”

The Belgian operators “Steve Stappers” & Mimi Zeppieri. For years a trusted couple who can be seen with the “Techno Power” from this year on, are no strangers to the fairground world. Over the years, numerous unique attractions were placed on Belgian sites under their wings. We even watch.

1990 – 2002 (Skydance)

This attraction of the Italian builder “Emiliana Lunapark” was in Belgium from 1990 to 2002

2002 – 2003 (Crazy Beach Polyp)

This polyp from the attraction builder “ARM” was only a short time in Belgium and is now somewhere in Russia

2003 – 2006 (Move It 24)

The “KMG” thrillride “Move It 24” was there from 2003 to 2006. Where it is now, is unknown

2006 – 2009 (Discovery)

After the departure of the “Move It 24” came the “Discovery”. This attraction belongs to the same builder as the Move It. This attraction is currently traveling around France

2009 – 2011 (Break Dance)

A “Huss” Break Dance could not be missed, since Steve likes some variation, it was sold back after 2 years

2011 – 2012 (Dragon Force) This “Vekoma” superloops was unique in Belgium, so far this is the only one that has ever been in Belgium

2013 – 2019 (Extazy) This Flipper-like attraction was built by the Spanish company “Cedercom”, meanwhile it has been sold and is now in Iraq

2020 (Techno Power) Finally, his latest acquisition “Techno Power” from the attraction manufacturer “Tivoli”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: