Advertisements

Rock-O-Plane (Eyerly)

De  rock-o-plane  is een machine en attractietype  dat oorspronkelijk bedoeld was om piloten in opleiding om te leren gaan met krachten die opspelen tijdens het vliegen. De attractie toont gelijkenissen met het reuzenrad.

De rock-o-plane verschilt met het reuzenrad doordat de ronde gondels in de attractie tijdens het draaien van het rad ook zelf gaan draaien. De inzittenden gaan dus over de kop, en draaien ook in een grotere cirkel in het rad. Ze draaien op twee manieren, en hierdoor valt het attractietype onder dat van de  spin ‘n puke. In elke gondel kunnen twee mensen. Meestal heeft een rock-o-plane 8 gondels.  De gondels hebben een vorm van een ei. Daarom wordt de attractie ook wel Eggs(eieren) genoemd. Een andere bijnaam van de attractie is Skyliners.

De eerste rock-o-plane stamt waarschijnlijk uit nog ver voor 1960  en is vervaardigdigd door de Amerikaan Lee Ulrich Eyerly, die met zijn bedrijf  Eyerly Aircraft Cotevens de  loop-o-planefly-o-plane  en roll-o-plane bedacht en ontwikkelde. Hij maakte deze machines oorspronkelijk met de insteek om ze in te zetten bij opleidingen voor piloten, zodat deze in deze machine alvast konden oefenen voordat ze het luchtruim kozen. Toen de loop-o-plane een succes bleek te zijn op een publiek festival, besloot Eyerly de machines ook te gebruiken voor het amusement, vooral op  kermissen.

De eerste rock-o-plane in een  pretpark  werd in  1962  geopend in Skegness amusement park. De rock-o-plane sloeg aanvankelijk alleen in het land van herkomst de  Verenigde Staten  aan, daarna volgde ook het Verenigd Koninkrijk. Buiten deze twee landen zijn er maar weinig rock-o-planes bekend.

Heden ten dage komt de rock-o-plane niet vaak meer voor kermissen. Enkele pretparken hebben er nog eentje staan.

Bron: Wikepedia

The rock-o-plane is a machine and attraction type that was originally intended to teach pilots in training how to deal with forces that come up while flying. The attraction shows similarities with the Ferris wheel. 

Operation The rock-o-plane differs from the Ferris wheel in that the round gondolas in the attraction also spin themselves when the wheel is turned. So the occupants roll over and turn in a larger circle in the wheel. They rotate in two ways, so the attraction type falls below that of the spider ‘n puke. There are two people in each gondola. Usually a rock-o-plane has 8 gondolas. The gondolas have an egg shape. That is why the attraction is also called Eggs. Another nickname of the attraction is Skyliners. 

History The first rock-o-plane probably dates from well before 1960 and was manufactured by the American Lee Ulrich Eyerly, who invented the loop-o-plane, fly-o-plane and roll-o-plane with his company Eyerly Aircraft Cotevens. and developed. He originally made these machines with the intention to use them in training for pilots, so that they could practice in this machine before they chose the airspace. When the loop-o-plane turned out to be a success at a public festival, Eyerly decided to use the machines for entertainment, especially at carnivals. 

The first rock-o-plane in an amusement park opened in 1962 in Skegness amusement park. The rock-o-plane initially only hit the United States in its country of origin, then the United Kingdom also followed. Very few rock-o-planes are known outside these two countries. Today, the rock-o-plane is not often used for fairgrounds anymore. Some amusement parks still have one. Source: Wikepedia

Videos "Rock-O-Planes" location

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: