Biggest mobile fun house in the world “Police department”

We kennen ze allemaal, de funhuizen waarin je een hindernissenparkour aflegd. Maar intussen is men volop bezig met het grootste mobiele funhouse ter wereld aan het bouwen. In het “Police Department” komt er zelfs een vrijeval toren en nog heel wat bijzondere nieuwe technologische snufjes. Deze zal in Nederland als in Duisland te zien zijn op diverse kermissen. De eigenaar van deze attractie is “Koevoets” maar er zijn nog meerdere exploitanten bij dit grootse funhouse betrokken. we kijken er dan ook erg naar uit om deze hopelijk nog in 2020 te kunnen aandoen. We wensen alvast het ganse team achter deze kolossale attractie veel succes toe

 

Volg de nieuwste updates op de facebookpagina van “Police Department

Pictures by Police department

 

We all know them, the fun houses in which you take an obstacle park tour. But in the meantime people are busy building the largest mobile funhouse in the world. In the “Police Department” there will even be a free fall tower and a lot of special new technological gadgets. This will be seen at various fairs in the Netherlands and in Germany. The owner of this attraction is “Koevoets”, but several operators are still involved in this grand funhouse. we are therefore very much looking forward to putting it on in 2020. We wish the entire team behind this colossal attraction the best of luck

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: