Para Jump

Builder: KMG

Type: Para Jump

Owner: Drouwernzand

Deze was voordien in handen van de Nederlandse exploitant “Otten” Nu is deze terug te vinden het het pretpark “Drouwernzand”

This was previously in the hands of the Dutch operator “Otten” Now it can be found in the amusement park “Drouwernzand”

%d bloggers like this: