Propeller

Builder: Fabbri Group

Type: Inversion XXL 12 Seats

Owner: Albert Ordelman

Voor de Propeller zijn thema kreeg, ging deze sensationele attractie van Ordelman eerst door het leven als de Inversion XXL, deze had eerst 4 gondels, later is er 1 moet verdwijnen door de strenge keuringen, deze heeft dan ook een volledige aanpassing moeten ondergaan

Before the Propeller got its theme, this sensational attraction from Ordelman first came to be known as the Inversion XXL, it first had 4 gondolas, later there was 1 that had to be replaced by the strict inspections, which therefore also had to be fully modified

%d bloggers like this: